Etiket arşivi malkara süt tdiosb

Malkara Tarıma Dayalı İhtisas Süt Organize Sanayi Bölgesi Toplantısı

Kamu tüzel kişi/kişilerince kurulan; tarım ve sanayi sektörünün entegrasyonunu sağlamaya yönelik tarıma dayalı sanayi girdisini oluşturan bitkisel ve hayvansal üretimin ve bunların işlenmesine yönelik sanayi tesislerinin yer aldığı mal ve hizmet üretim bölgesini ifade etmektedir. Bu kapsamda Tekirdağ ili Malkara ilçesinde de yeni bir proje başlıyor. Malkara’da bilindiği gibi farklı ölçeklerde çok sayıda süt işletmeleri mevcut bunların bir organize sanayi çatısı altında bulunması işletme sahipleri ve bölge için önem arz etmektedir.

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Hayvansal üretim veya bitkisel üretim ile birlikte sanayisinin oluşturulmasına yönelik projeleri kapsamaktadır.  Hayvansal üretim ve Bitkisel üretim olmak üzere iki temel sektörü kapsamaktadır.

Hayvansal tdiosb’lerde, Süt Sığırcılığı, Besi Sığırcılığı, Su ürünleri yetiştiriciliği, Koyun ve Keçi yetiştiriciliği ve Manda yetiştiriciliği gibi konularda kurulabilir. Hayvansal üretim konularında TDİOSB’ler kurulmadan önce detaylı fizibilite çalışmaları yapılarak uygun alan ve sektörlerin tespiti gerekmektedir.

Hayvancılık konulu işletmelerde en önemli konulardan biri yerleşim alanı içinde kalmış veya kısa süre sonra yerleşim içinde kalacak hayvan işletmelerinin şehir dışına çıkarılmasıdır. Bu bakımdan hayvanlık konulu TDİOSB’lerde yer seçimi çok önemlidir. Yer seçiminde yerleşim yerlerine olan uzaklık, yem ve su temini konusunda iyi bir bölge oluşu ayrıca bölge halkının hayvancılığa yatkın oluşu en önemli konulardır.

Malkara ilçesi içerisinde köylerdeki yerleşim yerleri içerisinde sıkışmış ve potansiyelini etkin değerlendiremeyen başta aile işletmeleri olmak üzere süt üreticilerinin, Malkara Belediyesi sınırları içerisinde belirlenmiş olan alanda modern ve daha iyi örgütlenmiş bir yapıda üretim yapmalarının sağlanarak, Tekirdağ ve Ülkemiz ekonomisine katkı sağlanması yanında, çevreye duyarlı bir üretim altyapısının oluşturulması hedeflenmektedir.

Bu doğrultuda Malkara Tarıma Dayalı İhtisas Süt Organize Sanayi Bölgesi Bilgilendirme Toplantısı Valilik Toplantı Salonu’nda Vali Aziz Yıldırım’ın katılımıyla yapıldı.

Toplantıda TDİOSB ile ilgili yer seçim ve fizibilite çalışmaları görüşüldü.

Toplantıya Vali Aziz Yıldırım’ın yanı sıra Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve proje paydaşları katıldı.

Proje ile özellikle mevcutta süt üretimi yapmasına karşın yerleşim alanı içerisinde kalması dolayısı ile büyüyemeyen işletmeler için oluşturulacak sürdürülebilir altyapıya sahip alanlarla süt üretim miktarının arttırılacağı, bunun doğal sonucu olarak da ekonomiye yeni süt ürünleri işletmecilerinin katılması amaçlanmaktadır.

Kaynak; Tekirdağ Yeni Haber