Aylık arşiv 23 Haziran 2023

Edremit TDİOSB Parselleri Satışa Sunuldu

Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Süs Bitkileri) Organize Sanayi Bölgesi kuruluş çalışmalarımız tamamlanarak Parsel Tahsisi Talep Toplama aşamasına gelmiş bulunmaktadır.

Balıkesir Valiliği (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı), Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Edremit Belediye Başkanlığı, Edremit Ticaret Odası, Edremit Ticaret Borsası, Edremit Ziraat Odası ve S.S Edremit Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklığında, Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Süs Bitkileri) Organize Sanayi Bölgesi (Edremit TDİOSB) Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 24.05.2019 tarih 19 sicil numarası ile tüzel kişilik kazanarak kurulmuştur.

Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Süs Bitkileri) Organize Sanayi Bölgesi (Edremit TDİOSB) içinde modern ve teknolojik seralarda, katma değeri yüksek süs bitkileri ve çiçek üretimi hedeflenmektedir.  İlçemizin sahip olduğu klimatik iklim özellikleri, lokasyon, lojistik avantajları ve kalifiye iş gücü sayesinde kısa sürede alanında önemli başarılar elde edeceğini düşünmekteyiz. Ayrıca süs bitkileri ve çiçek üretimine bağlı sanayinin gelişmesi ve tarım sanayi entegrasyonunun sağlanması amaçlanmaktadır.

Edremit TDİOSB alanımız; Edremit İlçesi Çıkrıkçı Mahallesinde kurulmuştur. Alanımızın toplam büyüklüğü 640.527 m2 büyüklüğünde olup proje sahasında toplamda 440.331,36 m2 alanda süs bitkileri ve çiçekçilik yapan modern teknolojik seralar kurulacaktır. Ayrıca yaklaşık 33.500 malanda ise ihtisas konusuna uygun sanayi tesisleri parselleri yer almaktadır. TDİOSB alanımızda en az 10.000 mbüyüklüğünde 30 adet sera parseli ve en az 4.600 m2 büyüklüğünde 7 adet sanayi parseli bulunmaktadır. TDİOSB alanımızda İdari ve Sosyal Hizmet Alanı, Teknik Alt Yapı Alanı, Tır Parkı ve Eğitim Alanları da bulunmaktadır.

Edremit TDİOSB içinde tüm parsellerin başına Yol, Sera Isıtma Hattı, Atıksu,  İçme, Sulama ve Kullanma Suyu, Yağmur Suyu Drenaj Hattı, Doğalgaz,  Elektrik ve Telekom bağlantısı getirilecek ve yatırımcıya hazır olarak teslim edilecektir. Ayrıca TDİOSB alanımızı da içine alan Edremit TDİOSB adına 695.6 hektar büyüklüğünde jeotermal kaynak arama ruhsatımızda bulunmaktadır. Jeotermal kaynak arama sonuçlarının olumlu olması durumunda bölgemiz içindeki seraların ısıtması jeotermal enerjiden sağlanacaktır. Bunun dışında ısıtma amaçlı pirina ve doğalgaz ile hibrit sistemde ısı merkezi kurulacaktır.

Tüm alt yapı çalışmaları Bölge Müdürlüğümüz tarafımızdan yapılacağından parseller için parsel tahsisi talep toplama çağrısına çıkılmıştır. Bu kapsamda; TDİOSB alanında en küçük sera parseli 10.000 molup; en büyük sera parseli ise 32.477 m2 dir. En küçük sanayi parseli 4.600 m2 olup; en büyük sanayi parseli ise 4.916 mdir. Sera parsellerinin m2   birim fiyatı 2023 yılı için 1.000 TL, sanayi parsellerinin m2  birim fiyatı  2.500 TL olarak belirlenmiştir.  Ekte genel yerleşim planı ve listesini sunduğumuz parsellerden tahsisini talep ettiğiniz parsele ait toplam tutarın %25’i peşinat ön kayıt bedeli olarak  Balıkesir Edremit Vakıfbank Şubesi TR 31 0001 5001 5800 7320 6611 64 IBAN Nolu vadesiz hesap numarasına yatırılacaktır.

23 sayılı 03/05/2023 tarihli Müteşebbis Heyeti Kararı gereğince Bölgemizce 16 Haziran 2023 tarihinde ulusal ve uluslararası Parsel Tahsisi Talep Toplama İlanına çıkılmış olup, nihai son başvuru tarihi 16 Ağustos 2023’tür. Firmaların başvuru talepleri aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler ile TDİOSB Müdürlüğümüzde kabul edilecektir.

Parsel talebi için istenilen belgeler;

 • Başvuru Dilekçe Formu (İdareden de temin edilecektir.)
 • Yatırım Taahhütnamesi (İdareden de temin edilecektir.)
 • İmza Sirküleri veya İmza beyannamesi (Aslı veya onaylı sureti)
 • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi (Kuruluş ve en son değişiklikler içeren)
 • Oda Sicil Kayıt Belgesi
 • Vergi Levhası Sureti
 • %25 Peşinatın Yatırıldığı Ön Kayıt Bedeline Ait Banka Dekontu

Parsel talebinde aranacak şartlar;

 • ​Talep edilen parsellerde verimlilik ve ihracat odaklı çalışma açısından topraksız tarım yöntemi ile teknolojik seracılık yapılması esastır. Bunun dışında bir üretim yöntemi kullanmak isteyenlerin talepleri yönetim kurulunca değerlendirilecektir.
 • Sera parsellerinin her biri asgari 10.000 m2 büyüklüğünde olup, kurulacak teknolojik sanayi parsellerinin azami büyüklüğü 5.000 m2 olacaktır.
 • TDİOSB’nin alt yapı inşaatı tamamlandıktan sonra m2 arsa maliyeti hesaplanarak kesinleşen nihai arsa bedeli katılımcılardan ayrıca tahsil edilecektir.
 • Ödeme planının;
 • Peşin,
 • % 25 peşinat ve kalan miktara aylık %2,5 olacak şekilde 1 yıllık % 30 vade farkı ile 12 ay eşit taksit,
 • %25 peşinat ve kalan miktara aylık %2,5 olacak şekilde 18 ay % 45 vade farkı ile 18 ay eşit taksit,
 • Tahsis aşamasında tahsil edilen %25 peşinatlı ön kayıt bedeli ile taksitler, katılımcının toplam tahsis bedelinden düşülerek tahsis protokolü yapılacaktır.
 • Sanayi ve sera parselleri tahsisi, peşinat bedeli yatırma sırasına göre belirlenecektir.
 • Tahsisi uygun görülenler TDİOSB Yönetim Kurulunun uygunluk kararının ardından 15 gün içinde ilan edilecek ve uygun görülmeyen talep edenlerin yatırmış oldukları peşinat bedelleri İBAN hesaplarına iade edilecektir.
 • Yatırımcı adayları taleplerinde seralarda ve diğer yapılarda TDİOSB tarafından hazırlanan ve Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylanan üst modül projelerine ve TDİOSB yönetmeliğine uygun olan asgari şartları gözetilerek üretmek istedikleri ürünü, ne tür bir sera inşa edeceklerini, hangi üretim yöntemi ile üretim yapacaklarını belirteceklerdir.
 • Üretimin birlikteliği ve kalitesi açısından, kurulacak seraların TDİOSB Yönetim Kurulunun belirleyeceği mimari ve teknolojik özelliklerde tek tip olarak inşa edilmesi esastır. Ancak yatırımcılar tarafından farklı mimari ya da teknoloji ile sera inşası talebinde bulunulması halinde talep yönetim kurulunca değerlendirilecektir.
 • TDİOSB sektör grubu “İhtisas OSB” olup, parsel talepleri TDİOSB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kriterler ve prensipler dahilinde değerlendirilecektir.
 • Parsel ön kayıt başvurusunda bulunan kişi veya firmalar belirlenen şartlara ilişkin yatırım taahhütnamesini TDİOSB Müdürlüğüne sunacaktır.
 • Katılımcının verilen taahhütlere aykırı davranması nedeniyle parsel talebinin TDİOSB Yönetim Kurulu tarafından iptal edilmesi halinde veya katılımcının yapılan parsel talebinin iptalini talep etmesi halinde, katılımcı tarafından yapılan ödemeler faizsiz olarak 1 yılın sonunda iade edilecektir.
 • Başvurular TDİOSB Müdürlüğüne 16/08/2023 tarihi saat:17:30 ye kadar teslim edilecek olup posta, kargo veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Tereddütler oluşması halinde detaylı bilgi için,

www.edremittdiosb.org.tr

Kaynak: Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü