Sera TDİOSB Kuruluşu

  • Jeotermal enerji kaynağı olan bölgelerde kurulması önceliklidir.
  • Kurulacak TDİOSB’de en az 15 müteşebbisin yatırımcı olacağına dair taahhüdü bulunmalıdır.
  • TDİOSB içindeki parsellerin her biri en az 25 dekar ve bu parselin üzerine kurulacak kapalı sera alanı ise en az 20 dekar olmalıdır.
  • TDİOSB alanı içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanabileceği su kaynaklarına sahip veya yakın olması gerekir.
  • TDİOSB alanı elektrik ihtiyaçlarının karşılanabileceği kaynak, trafo, nakil hattı ve benzeri yapılara sahip veya bunların yakınında seçilir.
  • TDİOSB alanı kara, hava, deniz veya demiryolu ulaşım yollarının yakınında, tali ve ana yollara bağlantı kurulabilecek şekilde planlanır.
  • Arazinin mülkiyetinin %75’inin hazine adına kayıtlı olması gereklidir. Bu şart jeotermal seracılık yapacak TDİOSB’ler için geçerli değildir.