TDİOSB Ortaklık Yapısı ve Yönetim

  • TDİOSB’lerde kurucu üye olarak TDİOSB kurulmak istenen yerde varsa sanayi odası yoksa ticaret ve sanayi odası o da yoksa ticaret odasından en az biri bulunmalıdır.
  • Talep etmeleri durumunda ihtisas konusuna göre faaliyet gösteren mesleki kuruluş ve teşekküller, il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, TDİOSB’nin kurulacağı il, ilçe veya belde belediyesi, büyükşehirlerde ayrıca büyükşehir belediyesi de TDİOSB kuruluşunda kurucu üye olarak yer alabilir.
  • TDİOSB ortaklık katılma payı minimum %6 olmalıdır. Böylece en az hisseye sahip olan ortak %6 ortak olacaktır.

  • TDİOSB’nin kuruluşuna katılacak kurum ve kuruluşlar, müteşebbis heyette bulunduracakları her bir temsilci için 100.000 TL (yüz bin Türk lirası)’ndan az olmamak üzere belirleyecekleri meblağı il özel idaresi, il özel idaresi bulunmayan illerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı adına açılan banka hesabına yatırılmalıdır. Bu bedel her yıl yeniden değerleme katsayısına göre güncellenir. Bu para TDİOSB tüzel kişiliği oluştuktan sonra TDİOSB adına açılacak olan hesaba aktarılır.
  • Müteşebbis heyeti; 15 asıl ve 15 yedek üyeden oluşur.
  • Yönetim Kurulu; 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur.
  • Denetim Kurulu; 2 asıl ve 2 yedek üyeden oluşur.
  • Bölge Müdürlüğü; Bölge müdürü, idari ve teknik personelden oluşur.

 

 

 

İLETİŞİM;

 

 

BCD MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK ENERJİ BİLİŞİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Dokuz Eylül Mah. 342 Sk. No: 2 Kat.1 D.101 Gaziemir/İzmir

Gsm: +90(532) 695 91 71 – Fatih ÜÇGÜN

Mail : [email protected], [email protected], [email protected]

www.bcd.com.tr