Hizmetlerimiz

Firmamızın yapmış olduğu bazı hizmetler;

Jeolojik ve Jeoteknik Hizmetler;

 • Zemin Etüdü
 • Jeolojik ve Jeoteknik Araştırmalar
 • İmar Planına Esas Zemin Etüdü
 • Jeolojik Harita Alımı
 • Jeofizik Çalışmalar
 • Geoteknik Rapor
 • Arazi Deneyleri
 • Su Sondajı ve Karotlu Sondaj
 • ÇED ve Çevre Danışmanlığı
Planlama ve Haritalama;

 • Haritalama Hizmetleri
 • Şehircilik Plan Hizmetleri
 • Planlama Hizmetleri
 • CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi)
Alt Yapı Projeleri;

 • İçme Suyu Projeleri
 • Atık Su Projesi
 • Yol Projeleri
 • Yağmur Suyu Projesi
 • Köprü ve Viyadük Projeleri
 • Gölet Projeleri
Üst Yapı Projeleri;

 • Mimari Hizmetler
 • Üst Yapı Modül Projeleri
 • Yaklaşık Maliyet ve İhale Dökümanı Hazırlığı
 • Deprem Performans Analizi
 • Güçlendirme Projesi
Sera TDİOSB Projeleri;

 • Başvuru Dosyasının Hazırlanması
 • Fizibilite Çalışması
 • Halihazır Alımı
 • İmar Planı Çalışması
 • Genel Vaziyet Planı
 • İçme Suyu Projeleri
 • Atık Su Projesi
 • Yol Projeleri
 • Yağmur Suyu Projesi
 • Drenaj Projesi
 • Sulama Projesi
 • Jeotermal Isıtma Projesi
Besi TDİOSB Projeleri;

 • Başvuru Dosyasının Hazırlanması
 • Fizibilite Çalışması
 • Halihazır Alımı
 • İmar Planı Çalışması
 • Genel Vaziyet Planı
 • İçme Suyu Projeleri
 • Atık Su Projesi
 • Yol Projeleri
 • Yağmur Suyu Projesi
 • Drenaj Projesi
 • Sulama Projesi

 

İletişim için;

Adres: Merkez Mah. Ayazma Yolu Cad. No: 37 Kat:6 D:10 Papirus Plaza Kağıthane /İSTANBUL
www.jeotermal.com

+90(212) 367 40 59

+90(532) 695 91 71 – Fatih ÜÇGÜN

[email protected]

[email protected]