Hakkımızda

Firmamız Mühendislik, Mimarlık, Müşavirlik, Planlama, Araştırma ve Danışmanlık hizmetleri yapmak üzere Jeoloji, Harita, İnşaat ve Makine mühendislerinden oluşan ortaklık yapısıyla 2008 yılında kurulmuştur. Detay Proje, adını projelerini hazırlarken önemsediği detay çizimlerinden almıştır. Firmamız bugün ülkemizin dört bir yanında yapılan kamu yatırımları ve özel sektör yatırımlarına alt yapı ve üst proje hizmetleri, Fizibilite çalışmaları, etüt ve planlama desteği vermeye devam etmektedir.

Firmamızın yapmış olduğu bazı hizmetler;

Fizibilite  Raporu ve Danışmanlık Jeolojik ve Jeoteknik Hizmetler
 • OSB Fizibilite Raporu
 • TDİOSB Fizibilite Raporu
 • OSB ve TDİOSB Kuruluş Öncesi Araştırma Raporu
 • Detaylı OSB ve TDİOSB Araştırma Projesi
 • OSB ve TDİOSB Başvuru Projesi
 • OSB ve TDİOSB Kuruluş Danışmanlığı
 • OSB ve TDİOSB Başvuru Dosyası Hazırlığı
 • OSB Parsel Zemin Etüdü
 • Jeolojik ve Jeoteknik Araştırmalar
 • İmar Planına Esas Zemin Etüdü
 • Jeolojik Harita Alımı
 • Jeofizik Çalışmalar
 • Geoteknik Rapor
 • Arazi Deneyleri
 • Su Sondajı ve Karotlu Sondaj
 • ÇED ve Çevre Danışmanlığı
Planlama ve Haritalama Üst Yapı Projeleri;
 • Haritalama Hizmetleri
 • Şehircilik Plan Hizmetleri
 • Planlama Hizmetleri
 • CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi)
 • Mimari Hizmetler
 • Üst Yapı Modül Projeleri
 • Yaklaşık Maliyet ve İhale Dökümanı Hazırlığı
 • Deprem Performans Analizi
 • Güçlendirme Projesi
Alt Yapı Projeleri Besi TDİOSB Projeleri
 • İçme Suyu Projeleri
 • Atık Su Projesi
 • Yol Projeleri
 • Yağmur Suyu Projesi
 • Köprü ve Viyadük Projeleri
 • Gölet Projeleri
 • Başvuru Dosyasının Hazırlanması
 • Fizibilite Çalışması
 • Halihazır Alımı
 • İmar Planı Çalışması
 • Genel Vaziyet Planı
 • İçme Suyu Projeleri
 • Atık Su Projesi
 • Yol Projeleri
 • Yağmur Suyu Projesi
 • Drenaj Projesi
 • Sulama Projesi
Sera TDİOSB Projeleri Üst Yapı Modül Projeleri
 • Başvuru Dosyasının Hazırlanması
 • Fizibilite Çalışması
 • Halihazır Alımı
 • İmar Planı Çalışması
 • Genel Vaziyet Planı
 • İçme Suyu Projeleri
 • Atık Su Projesi
 • Yol Projeleri
 • Yağmur Suyu Projesi
 • Drenaj Projesi
 • Sulama Projesi
 • Jeotermal Isıtma Projesi
 • Modern Teknolojik Sera Üst Yapı Modül Projesi
 • 50-75-100 Baş Besi Üst Yapı Modül Projesi
 • Süt İşletmesi Üst Yapı Modül Projesi

 

Jeotermal Enerji Projeleri İhale Dökümanı ve Yaklaşık Maliyet
 • Jeotermal İsale Hattı
 • Jeotermal Isıtma Şebekesi
 • Jeotermal Kuyu Projesi
 • Jeotermal Arama Alımı
 • Jeotermal İşletme Ruhsatı Alımı
 • Jeotermal Isıt Merkezi Tasarımı
 • Jeotermal Sondaj Çalışmaları

 

 • OSB ve TDİOSB ihale Dökümanı Hazırlığı
 • Alt Yapı ve Üst Yapı Projeleri Yaklaşık Maliyet Hazırlığı

 

 

İletişim için;

Adres: 

Dokuz Eylül Mah. 342 Sk. No: 2 Kat.1 D.101 Gaziemir/İzmir

Gsm: +90(532) 695 91 71 – Fatih ÜÇGÜN

Mail: [email protected]