Süt TDİOSB Kuruluşu

Süt Sığırcılığı;

  • Yerleşim alanları içinde faaliyet gösteren hayvancılık işletmelerinin şehir dışına çıkarılmasına yönelik bir karar alınmış olmalı
  • Bu TDİOSB’lerde Sadece Süt Sığırcılığı Yapılabilir.
  • En 50 işletme bulunmalı ve kuruluştan sonra taşınmaya hazır olduklarına dair taahhütleri olmalıdır.
  • İşletme kapasiteleri en az 25 baş olmalıdır.
  • Tek hayvan türüne yönelik kurulmalıdır.
  • TDİOSB alanı içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanabileceği su kaynaklarına sahip veya yakın olması gerekir.
  • TDİOSB alanı elektrik ihtiyaçlarının karşılanabileceği kaynak, trafo, nakil hattı ve benzeri yapılara sahip veya bunların yakınında seçilir.
  • TDİOSB alanı kara, hava, deniz veya demiryolu ulaşım yollarının yakınında, tali ve ana yollara bağlantı kurulabilecek şekilde planlanır.
  • Arazinin mülkiyetinin %75’inin hazine adına kayıtlı olması gereklidir. Bu şart jeotermal seracılık yapacak TDİOSB’ler için geçerli değildir.