TDİOSB Kuruluşu

TDİOSB Kuruluş için Temel Bilgiler ve Şartlar

TDİOSB Kuruluşlarında aşağıda belirtildiği şekilde minimum şartların sağlanması gerekmektedir.

Bütün TDİOSB’lerin kurulumu için gereken minimum şartlar;

  • TDİOSB alanı içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanabileceği su kaynaklarına sahip veya yakın olması gerekir.
  • TDİOSB alanı elektrik ihtiyaçlarının karşılanabileceği kaynak, trafo, nakil hattı ve benzeri yapılara sahip veya bunların yakınında seçilir.
  • TDİOSB alanı kara, hava, deniz veya demiryolu ulaşım yollarının yakınında, tali ve ana yollara bağlantı kurulabilecek şekilde planlanır.
  • Arazinin mülkiyetinin %75’inin hazine adına kayıtlı olması gereklidir. Bu şart jeotermal seracılık yapacak TDİOSB’ler için geçerli değildir.