Tarım Reformu Genel Müdürü Sayın Kerim ÜSTÜN, Bloomberg HT’de TDİOSB’leri anlattı

Tarım Reformu Genel Müdürü Sayın Kerim ÜSTÜN, Bloomberg HT’de TDİOSB’leri anlattı

Tarım Reformu Genel Müdürü Sayın Kerim ÜSTÜN Bloomberg HT’de Enerjinin Geleceği programına konu oldu. Program Tarım ve Orman Bakanlığı’nın enerji odaklı projelerinden, tarıma dayalı ihtisas sera organize sanayi bölgeleri ve jeotermal kaynaklı seralardan bahsetti.

Enerjinin, içinde bulunduğumuz yüzyılda gıda ve su ile birlikte 3 stratejik enstrümandan birisi olduğunu belirten Üstün, bu 3 enstrümanın aynı zamanda birbiri ile etkileşimli olduğunu, dolayısıyla bunların birbiri ile kombinasyonunun çok önemli taşıdığını ifade etti.

Günümüzde gıda üretmek için enerji ve su kullanıldığını, diğer yandan enerji üretmek için su kullanıldığını, gıda kullanılabildiğini belirterek, tüm ülkelerin bu kombinasyonu en verimli bir şekilde yapmaya çalıştıklarını belirtti. Bu anlamda Ülkemizde 2017 yılında uygulamaya konulan yeterlilik, yerlilik ve yenilenebilirlik esaslı Milli Enerji ve Madencilik Politikasının önemine değinen Üstün, şunları söyledi.

“Bu politikanın önemli ayaklarından birisi de Jeotermal enerjidir. Jeotermal enerji rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir enerji türlerine göre yıl boyu, 365 gün üretilmesi, maliyetinin ucuz olması ve çevreci olması gibi özellikleri ile öne çıkmaktadır. Tarım alanında gıda kurutma ve su ürünleri yetiştiriciliğinde de kullanılabilen jeotermal enerji ülkemiz açısından özellikle seracılıkta önemli fırsatlar sunmaktadır.

Ülkemiz seracılıkta Avrupa’da 2. olmasına rağmen, enerji maliyetleri sektörün gelişimini ve global yaş sebze meyve pazarındaki rekabet gücünü sınırlamaktadır. Diğer yandan enerji maliyetleri seracılığı dar bir bölgeye yıl içerisinde dar bir sezona sıkıştırmaktadır. Bu sorun özellikle yaş sebze meyvede dönemsel fiyat dalgalanmalarına, nakliye maliyet ve kayıplarına nihayetinde tüketiciye yansıyan maliyet artışına ve enflasyona sebep olmaktadır.”

30 bin dekar ısıtacak jeotermal potansiyelimiz var

Genel Müdür Kerim Üstün jeotermalin tarımda kullanımına da değindi.

“Jeotermal kaynak bakımından Avrupa’da 1. sırada yer alan ülkemizin 30 bin dekar serayı ısıtacak Jeotermal enerji potansiyeli mevcut olup, hâlihazırda kullanılan miktar yaklaşık 6 bin dekardır.

Jeotermal kaynaklı seralarda açıkta domates üretimine göre 5-6 kat verim artışı mümkün olup, 30 bin dekarlık jeotermal potansiyelinin değerlendirilmesi ile; domates üzerinden kabaca bir hesap yapacak olursak, toplam domates üretimimizin % 12’si kadar üretimi, alan olarak % 1.7’si kadar bir alanda gerçekleştirmek mümkün. Üstelik çok daha düşük bir maliyetle.

Tabi ülkemizin bu potansiyeli, başı boş bırakılmaması gereken bir alan. Kaynak, yatırım ve yatırımcı açısından bakarak, 3 aşamada değerlendirecek olursak;

ilk aşamada kamu olarak bu kaynağın maksimum verimlilikle kullanımını sağlayacak bir planlama gerekiyor.

Bu aşamada özellikle Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerini devreye sokuyoruz. Bu kaynağın en verimli şekilde üretime dönüşmesini sağlıyoruz.

Bildiğiniz üzere Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri, tarım ve sanayi entegrasyonuna katkı sağlayan, organize bir anlayışla bitkisel ve hayvansal üretimin yapıldığı ve üretilen bu ürünlerin işlenmesine yönelik sanayi tesislerini içeren mal ve hizmet üretim merkezleridir.

Bugüne kadar Bakanlık olarak yatırım programımızda yer alan TDİOSB’lerimize bugünün parasıyla yaklaşık 440 Milyon TL altyapı desteği sağladık. Buralarda faaliyete geçen 725 üretim parselinde 4000 kişiden fazla kişi istihdam edilmektedir. Tüm üretim parsellerinin faaliyete geçmesiyle birlikte toplamda 50.000 kişilik bir istihdam öngörmekteyiz.

TDİOSB’lerimizin önemli alt bileşenlerinden birisi olan Jeotermal Isıtmalı Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgeleri; seracılıkta jeotermal kaynakların daha verimli kullanılması, yatırım maliyetlerinin daha hızlı geri dönmesi ve pazara yönelik daha planlı üretim gerçekleştirilmesi için en uygun modeldir.

İkinci aşama olarak yatırımcıların doğru bilgilendirilmesi, yönlendirilmesi lazım. Bu aşamada ise Bakanlığımızın hazırladığı Jeotermal Sera Yatırım Rehberi ve Fizibilite Raporu mevcut. Diğer yandan Bakanlık merkezimiz ve İl Müdürlüklerimizdeki Tarımsal Yatırım Danışma Ofislerimiz (TARYAT) yatırımcılarımıza bu anlamda her türlü bilgilendirme ve danışmanlık hizmetini vermekte.

Son olarak yatırım ortamının prosedürlerinin iyileştirilmesi, yatırıma destek ve teşvik sağlanması var. Jeotermal seracılıkla ilgili olarak yatırım sürecinin kolay ve hızlı işlemesi adına mevzuatta gerekli tüm düzenlemeler değişiklikler yapıldı. Destekleme ve teşvik olarak Jeotermal kaynaklı Seracılık yatırımlarına Bakanlığımızca;

Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında 3 Milyon TL’ye kadar olan yatırım projelerine % 50 hibe desteği,

IPARD (Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı) kapsamında ise illere göre değişmekle birlikte 500.000 Euro’ya kadar olan yatırımlara % 55-65 oranında verilen hibe desteği,

Ayrıca örtü altı üretim aşamasında TARSİM, iyi ve organik tarım, biyoteknik ve biyolojik mücadele destekleri sağlanmaktadır.

Bunun yanında Ziraat Bankası A.Ş ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılması kapsamında, 25.000.000 TL üst limite kadar %50 faiz indirimli kredi desteği sağlanmaktadır.

Biz Bakanlık olarak yasal, finansal ve kurumsal desteklerimizle her zaman yatırımın ve yatırımcımızın yanındayız… Hakikaten çok inandığımız, geleceğin üretim üsleri olarak gördüğümüz ve planlı, organize bir şekilde ülkemize kazandırmaya çalıştığımız Jeotermal kaynaklı TDİOSB projelerimize yatırımcılarımızı bekliyoruz.” dedi.

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı

Yazar hakkında

admin administrator

Bir cevap yazın