Yıllık arşiv 6 Kasım 2021

Van Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi Resmen Kuruldu

Van’da bin 943 dekar alanda 40 bin büyükbaş hayvanın yetiştirileceği, direk ve dolaylı olarak yaklaşık 3 bin kişinin iş imkanı bulabileceği Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesine ait kuruluş protokolü  Tarım ve Ormanı Bakanlığı tarafından onaylanarak, 31 sicil numarası ile tüzel kişilik kazandı.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, 3 bin 943 dekar alanda 40 bin büyükbaş hayvanın yetiştirileceği, direk ve dolaylı olarak yaklaşık 3 bin kişinin iş imkanı bulabileceği Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesine ait kuruluş protokolünün Tarım ve Ormanı Bakanlığı tarafından onaylanarak, 31 sicil numarası ile tüzel kişilik kazandığı müjdesini verdi.

Ekonomik ve sosyal açında büyük önem arz eden TDİOSB projesinin örnek bir proje olduğunu belirten Milletvekili Arvas, TDİ OSB’nin bölgenin tarım ve hayvancılığına yeni bir vizyon katacağını ifade etti. Müteşebbis heyetinde bulunan Van Büyükşehir Belediyesi, Van Ticaret ve Sanayi Odası, Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İpekyolu Belediyesi, Tuşba Belediyesi, Gevaş Belediyesi, Gürpınar Belediyesi, Van Ticaret Borsası, Van Kırmızı Et Üreticileri Birliği ve Van Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin bir araya gelerek yaptıkları girişime destek olduklarını dile getiren Arvas, çok önemsedikleri üretim ve istihdam odaklı bu projenin hayata geçmesi için sürekli gündemde tuttuklarını söyledi. Arvas, bundan sonraki süreçte tüzel kişilik kazanmış olan TDİ OSB Yönetim Kurulu tarafından proje alanına ait genel yerleşim ve parselasyon planları hazırlanarak bakanlığa sunulacağını ve onaylanması talep edileceğini kaydetti. Milletvekilleri olarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile birlikte bu süreci yakından izleyeceklerini söyleyen Milletvekili Arvas, “Projenin amacı, kent içindeki hayvancılık işletmelerinin şehir dışına çıkarılması, besicilerin kümelenmelerini ve ihtisaslaşmasını sağlamak, besicileri bir araya getirerek üretimin her safhasının kontrol edildiği, hijyenin sağlandığı, verim ve kalitenin en üst seviyeye çıkarıldığı, ucuz maliyetli üretimin teşvik edildiği, giriş ve çıkışların kontrol edilebildiği bir bölge oluşturmak ve tarım-sanayi entegrasyonunun geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Bölgesel potansiyelimizi sanayi ile entegre hale getirecek ve yeni bir rol model sunarak gelecek vizyonu oluşturacak TDİ OSB ve Bakanlık ile ilgili bütün taleplerimiz konusunda Van’a vermiş oldukları desteklerden ve yakın ilgilerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, bakan yardımcıları ve genel müdürlerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Kaynak: https://www.haberler.com/milletvekili-arvas-tarima-dayali-ihtisas-osb-nin-14509864-haberi/

Tarım Reformu Genel Müdürü Sayın Kerim ÜSTÜN, Bloomberg HT’de TDİOSB’leri anlattı

Tarım Reformu Genel Müdürü Sayın Kerim ÜSTÜN Bloomberg HT’de Enerjinin Geleceği programına konu oldu. Program Tarım ve Orman Bakanlığı’nın enerji odaklı projelerinden, tarıma dayalı ihtisas sera organize sanayi bölgeleri ve jeotermal kaynaklı seralardan bahsetti.

Enerjinin, içinde bulunduğumuz yüzyılda gıda ve su ile birlikte 3 stratejik enstrümandan birisi olduğunu belirten Üstün, bu 3 enstrümanın aynı zamanda birbiri ile etkileşimli olduğunu, dolayısıyla bunların birbiri ile kombinasyonunun çok önemli taşıdığını ifade etti.

Günümüzde gıda üretmek için enerji ve su kullanıldığını, diğer yandan enerji üretmek için su kullanıldığını, gıda kullanılabildiğini belirterek, tüm ülkelerin bu kombinasyonu en verimli bir şekilde yapmaya çalıştıklarını belirtti. Bu anlamda Ülkemizde 2017 yılında uygulamaya konulan yeterlilik, yerlilik ve yenilenebilirlik esaslı Milli Enerji ve Madencilik Politikasının önemine değinen Üstün, şunları söyledi.

“Bu politikanın önemli ayaklarından birisi de Jeotermal enerjidir. Jeotermal enerji rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir enerji türlerine göre yıl boyu, 365 gün üretilmesi, maliyetinin ucuz olması ve çevreci olması gibi özellikleri ile öne çıkmaktadır. Tarım alanında gıda kurutma ve su ürünleri yetiştiriciliğinde de kullanılabilen jeotermal enerji ülkemiz açısından özellikle seracılıkta önemli fırsatlar sunmaktadır.

Ülkemiz seracılıkta Avrupa’da 2. olmasına rağmen, enerji maliyetleri sektörün gelişimini ve global yaş sebze meyve pazarındaki rekabet gücünü sınırlamaktadır. Diğer yandan enerji maliyetleri seracılığı dar bir bölgeye yıl içerisinde dar bir sezona sıkıştırmaktadır. Bu sorun özellikle yaş sebze meyvede dönemsel fiyat dalgalanmalarına, nakliye maliyet ve kayıplarına nihayetinde tüketiciye yansıyan maliyet artışına ve enflasyona sebep olmaktadır.”

30 bin dekar ısıtacak jeotermal potansiyelimiz var

Genel Müdür Kerim Üstün jeotermalin tarımda kullanımına da değindi.

“Jeotermal kaynak bakımından Avrupa’da 1. sırada yer alan ülkemizin 30 bin dekar serayı ısıtacak Jeotermal enerji potansiyeli mevcut olup, hâlihazırda kullanılan miktar yaklaşık 6 bin dekardır.

Jeotermal kaynaklı seralarda açıkta domates üretimine göre 5-6 kat verim artışı mümkün olup, 30 bin dekarlık jeotermal potansiyelinin değerlendirilmesi ile; domates üzerinden kabaca bir hesap yapacak olursak, toplam domates üretimimizin % 12’si kadar üretimi, alan olarak % 1.7’si kadar bir alanda gerçekleştirmek mümkün. Üstelik çok daha düşük bir maliyetle.

Tabi ülkemizin bu potansiyeli, başı boş bırakılmaması gereken bir alan. Kaynak, yatırım ve yatırımcı açısından bakarak, 3 aşamada değerlendirecek olursak;

ilk aşamada kamu olarak bu kaynağın maksimum verimlilikle kullanımını sağlayacak bir planlama gerekiyor.

Bu aşamada özellikle Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerini devreye sokuyoruz. Bu kaynağın en verimli şekilde üretime dönüşmesini sağlıyoruz.

Bildiğiniz üzere Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri, tarım ve sanayi entegrasyonuna katkı sağlayan, organize bir anlayışla bitkisel ve hayvansal üretimin yapıldığı ve üretilen bu ürünlerin işlenmesine yönelik sanayi tesislerini içeren mal ve hizmet üretim merkezleridir.

Bugüne kadar Bakanlık olarak yatırım programımızda yer alan TDİOSB’lerimize bugünün parasıyla yaklaşık 440 Milyon TL altyapı desteği sağladık. Buralarda faaliyete geçen 725 üretim parselinde 4000 kişiden fazla kişi istihdam edilmektedir. Tüm üretim parsellerinin faaliyete geçmesiyle birlikte toplamda 50.000 kişilik bir istihdam öngörmekteyiz.

TDİOSB’lerimizin önemli alt bileşenlerinden birisi olan Jeotermal Isıtmalı Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgeleri; seracılıkta jeotermal kaynakların daha verimli kullanılması, yatırım maliyetlerinin daha hızlı geri dönmesi ve pazara yönelik daha planlı üretim gerçekleştirilmesi için en uygun modeldir.

İkinci aşama olarak yatırımcıların doğru bilgilendirilmesi, yönlendirilmesi lazım. Bu aşamada ise Bakanlığımızın hazırladığı Jeotermal Sera Yatırım Rehberi ve Fizibilite Raporu mevcut. Diğer yandan Bakanlık merkezimiz ve İl Müdürlüklerimizdeki Tarımsal Yatırım Danışma Ofislerimiz (TARYAT) yatırımcılarımıza bu anlamda her türlü bilgilendirme ve danışmanlık hizmetini vermekte.

Son olarak yatırım ortamının prosedürlerinin iyileştirilmesi, yatırıma destek ve teşvik sağlanması var. Jeotermal seracılıkla ilgili olarak yatırım sürecinin kolay ve hızlı işlemesi adına mevzuatta gerekli tüm düzenlemeler değişiklikler yapıldı. Destekleme ve teşvik olarak Jeotermal kaynaklı Seracılık yatırımlarına Bakanlığımızca;

Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında 3 Milyon TL’ye kadar olan yatırım projelerine % 50 hibe desteği,

IPARD (Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı) kapsamında ise illere göre değişmekle birlikte 500.000 Euro’ya kadar olan yatırımlara % 55-65 oranında verilen hibe desteği,

Ayrıca örtü altı üretim aşamasında TARSİM, iyi ve organik tarım, biyoteknik ve biyolojik mücadele destekleri sağlanmaktadır.

Bunun yanında Ziraat Bankası A.Ş ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılması kapsamında, 25.000.000 TL üst limite kadar %50 faiz indirimli kredi desteği sağlanmaktadır.

Biz Bakanlık olarak yasal, finansal ve kurumsal desteklerimizle her zaman yatırımın ve yatırımcımızın yanındayız… Hakikaten çok inandığımız, geleceğin üretim üsleri olarak gördüğümüz ve planlı, organize bir şekilde ülkemize kazandırmaya çalıştığımız Jeotermal kaynaklı TDİOSB projelerimize yatırımcılarımızı bekliyoruz.” dedi.

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı

İzmir’de 2 yeni TDİOSB Kuruldu

İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri’nin işbirliğiyle sürdürülen Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri projelerinde Dikili Sera TDİOSB’den sonra iki yeni TDİOSB’nin kuruluşu daha gerçekleşti.

İzmir’de Oda, Borsa, Birlik, kamu idaresi ve yerel yönetimlerin ortak olduğu ilk TDİOSB olan Dikili’den sonra bu başarılı birlikteliği tarımsal potansiyel barındıran diğer ilçelerde sürdürmek, tarım ürünlerinin katma değerini yükseltmek ve ihracata yönelik üretimi arttırmak amacıyla Kınık ve Bayındır’da TDİOSB kurulması yönünde çalışmalar 2020 yılında başlatıldı.

Eş güdümlü olarak yürütülen Bayındır Tarıma Dayalı İhtisas Çiçekçilik Organize Sanayi Bölgesi ile Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Bitkisel Üretim Organize Sanayi Bölgesi projelerinin, ilgili tüm kurumlardan alınan olumlu görüşler çerçevesinde, yer seçim ve kesinleştirme çalışmaları tamamlandı. 19.05.2021 tarihinde de T.C. Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ’nin onayı ile tüzel kişilik kazandı.

Proje kurucu ortaklarının yakaladığı uyum ve dayanışma, İzmir’in birlikteliğinin simgesi oldu ve projelerin hızla hayata geçirilmesinde de önemli bir rol oynadı.

BAYINDIR TARIMA DAYALI İHTİSAS ÇİÇEKÇİLİK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

890 dekarlık alanda kurulacak Bayındır TDİOSB ile çiçekçilik ve süs bitkileri konusunda katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi, Bayındır’ın tüm dünyaca bilinen bir merkez haline getirilmesi amaçlanmakta.

İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Bayındır Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Bayındır Ticaret Odası ve Bayındır Çiçek Kooperatifi (Bayçikoop)’nin kurucu ortakları olduğu proje ile bölgede çiçeklik ve süs bitkileri yetiştiriciliği ile buna bağlı sanayinin gelişimi sağlanacak. Proje kapsamında özellikle modern seralarda yetiştirilebilecek katma değeri yüksek süs bitkileri yetiştirilmesi hedefleniyor.

Bölgede 12 ay boyunca devam edecek sergi ve fuar alanı oluşturulacak, Küçük Menderes Havzasında’ki tüm üreticilere TDİOSB alanında bir irtibat ofisi sağlanacak ve bu çerçevede tek bir merkezden alıcılar tüm satıcılara ulaşabilecek. Kurulacak olan mezatlarda alıcı ve satıcılar için etkili lojistik imkânlar sunulacak ve pazarlama kanallarının sağlıklı yapılanması sağlanacak.

KINIK TARIMA DAYALI İHTİSAS BİTKİSEL ÜRETİM (TOHUM, FİDE, TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER VB.) ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

1228 dekar alanda kuruluş çalışmaları başlayan İzmir Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Bitkisel Üretim (Tohum, Fide, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler vb.) Organize Sanayi Bölgesi projesi ile bölgede tohum, fide, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğiyle buna bağlı sanayinin gelişimi sağlanacak.

İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Kınık Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri ve Bergama Ticaret Odası’nın kurucu ortaklığı ile tohum, fide, tıbbi ve aromatik bitki üretiminde bir kümelenme bölgesi oluşturularak bu alanda faaliyet gösteren firmalara ve yetiştiricilere yatırım ortamı sağlanmış olacak. Bununla birlikte, sertifikalı tohum üreticilerinin desteğiyle tohum bankası geliştirilerek iç piyasa ve ihracata katkı sağlanacak.

TARIMDA KATMA DEĞER SAĞLANACAK

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Bakırçay, Gediz ve Küçük Menderes nehirlerinin yarattığı verimli tarım havzasında ve geniş tarım hinterlandındaki üretime katma değer sağlanması ve modern tarım uygulamalarının hayata geçirilmesi açısından kuruluşuna onay verilen iki yeni TDİOSB’nin yalnız İzmir’e değil tüm Türkiye’ye önemli bir değer sağlayacağını belirtti.

Her iki TDİOSB ile çevre halkının yeni istihdam olanakları ile buluşturulacağını kaydeden Özgener, “ülkemizin 27’nci ve 28’inci TDİOSB’leri İzmir’e ve tüm Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyorum. Bayındır ve Kınık TDİOSB’ler ile 17,9 milyar TL tarımsal üretim ve 2,5 milyar $ tarım ihracatı ile ülkemiz tarım sektörüne önemli katkı sağlayan kentimiz tarımını daha da ileriye taşıyacağız” diye konuştu.

İZMİR ORTAK AKLIN MEYVELERİNİ TOPLUYOR

Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir’de sinerjinin, güç birliğinin, ortak aklın meyvelerini topluyor olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını, yerel kalkınma adına, tarıma dayalı ihtisas OSB kurma fikrini ortaya attıkları 2018 yılından bugüne, son olarak Bayındır ve Kınık OSB’nin de Bakanlık işlemlerinin sonuçlanmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Geleceğin en stratejik sektörlerinden olan tarıma ilişkin, İzmir’in sürdürülebilir geleceğine katkı koyuyor olmaktan ayrıca gururlu olduklarına değinen Yorgancılar; “Sağlık sektörünün öne çıktığı küresel ekonomide, bölgemizin ülkemize katma değer yaratmada büyük fırsatlar sunan Kınık ve Bayındır TDİOSB’lerin şimdiden İzmirimize hayırlı uğurlu ve bol yatırımcılı olmasını diliyorum” dedi.

İZMİR’İN TARIMDAKİ ÖNCÜ ŞEHİR MİSYONUNA CİDDİ KATKI SAĞLANACAK

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir’in iş dünyasını temsil eden kurumlar olarak örnek bir işbirliği ile devam edilen çalışmalarda önemli bir sürecin geride kaldığını, Dikili ilçemizdeki Seracılık OSB ile birlikte İzmir’in tarım alanındaki Organize Sanayi Bölge sayısının üçe ulaştığını ve İzmir’deki tarımsal üretimi, üretimin niteliğini ve ihracatı arttıracak bu projelerin aynı zamanda kentimizin tarımdaki öncü şehir misyonuna da ciddi katkı sağlayacağını belirtti.

Konu ile ilgili Kestelli, “Yaşadığımız küresel salgın ile birlikte tüm dünyada tarımın ne kadar önemli olduğu herkes tarafından bir kez daha fark edildi ve geleceğin en stratejik sektörlerinden olacağı da net bir şekilde kabul gördü. Bu nedenle tarım sektöründe ve/veya farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok girişimcinin bu projelerimizde yatırımcı olarak yer almak isteyeceğini düşünüyorum” diye belirtti.

İZMİR’E KURULACAK TARIM İHTİSAS OSB’LER TARIM İHRACATIMIZA 1 MİLYAR DOLAR KATKI SAĞLAYACAK

İzmir’de ekonomi kurumlarının son yıllarda yakaladığı uyumun ortaya çıkardığı sinerjinin Devlet ile işbirliği sayesinde çok güzel projelerin arka arkaya hayat bulmasını sağladığını dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Dikili Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nden sonra, Bayındır ve Kınık Tarım İhtisas OSB’lerinin kurulmasının İzmir’in katma değerli tarım üretimi ve ihracatına ivme kazandıracağını, Ege Bölgesi’nin tarım ürünleri ihracatına yıllık 1 milyar dolarlık ilave bir katkı sağlayacağına inandıklarını kaydetti.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2020 yılında 5 milyar 100 milyon dolarlık tarımsal ürün ihracatına imza attığı bilgisini veren Eskinazi, “İzmir hem çiçekçilik, hem de tıbbi aromatik bitkiler sektörlerinde çok güçlü. Bayındır’da çiçekçilik sektöründe bir altyapı ve kümelenme halihazırda oluşmuş durumda. Bayındır TDİOSB ile bu kümelenme taçlandırılmış olacak. Kınık TDİOSB’de de tohumculuk ve fidecilik sektörleri yer alacak. Bu projeler sayesinde Türkiye’nin bugün 40 milyar dolar seviyesinde olan tarım ürünleri gayri safi yurtiçi hasılasını kısa vadede 50, orta vadede 75 ve uzun vadede 100 milyar dolara taşıyacağız” diye konuştu.

İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri;

· İzmir’de TDİOSB kurma projelerini Cumhurbaşkanlığı 100 günlük eylem planına dahil ederek önümüzü açan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a,

· Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ’ye,

· İzmir Valimiz Sayın Yavuz Selim KÖŞGER’e,

· İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç SOYER’e

· Bayındır Belediye Başkanımız Uğur DEMİREZEN’e,

· Kınık Belediye Başkanımız Dr. Sadık DOĞRUER’e

müşterek şükranlarını sundu.

Edremit Süs Bitkileri TDİOSB Yatırımcı Talep Toplama İlanına Çıktı

Balıkesir ili Edremit ilçesinde kurulan Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Süs Bitkileri ve Çiçekçilik) Organize Sanayi Bölgesi parsel tahsisine yönelik yatırımcı talebi ilanına çıktı. İlan metni aşağıdaki gibidir. Detaylara ise Edremit Kaymakamlığı’ndan ve Edremit TDİOSB (www.edremittdiosb.org.tr) web sitesinden ulaşabilirsiniz.

DUYURU METNİ

Sayın  Yatırımcılarımız;

Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera ( Süs Bitkileri ve Çiçekçilik) Organize Sanayi Bölgesi kuruluş çalışmalarımız tamamlanarak parsel tahsisi öncesi talep toplama aşamasına gelmiş bulunmaktadır.

Balıkesir Valiliği (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı), Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Edremit Belediye Başkanlığı, Edremit Ticaret Odası, Edremit Ticaret Borsası, Edremit Ziraat Odası ve SS. Edremit Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklığında, Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Süs Bitkileri) Organize Sanayi Bölgesi (Edremit TDİOSB) Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 24.05.2019 tarih 19 sicil numarası ile resmen tüzel kişilik kazanarak kurulmuştur.

Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Süs Bitkileri) Organize Sanayi Bölgesi (Edremit TDİOSB) içinde modern ve teknolojik seralarda, katma değeri yüksek süs bitkileri ve çiçek üretimi hedeflenmektedir.  İlçemizin sahip olduğu klimatik iklim özellikleri, lokasyon, lojistik avantajları ve kalifiye iş gücü sayesinde kısa sürede alanında önemli başarılar elde edeceğini düşünmekteyiz.  Ayrıca süs bitkileri ve çiçek üretimine bağlı sanayinin gelişmesi, tarım ve sanayi entegrasyonunun sağlanması amaçlanmaktadır.

Edremit TDİOSB alanımız;  Edremit İlçesi Çıkrıkçı Mahallesi 117 ada 101 Parselde kurulmuştur. Alanımızın toplam 640.527 m2 büyüklüğünde olup proje sahasında toplamda 440.093 m2 alanda süs bitkileri ve çiçekçilik yapan modern teknolojik seralar kurulacaktır. Ayrıca 33.503 malanda ise ihtisas konusuna uygun sanayi tesisleri parselleri yer almaktadır. TDİOSB alanımızda en az 25.000 mbüyüklüğünde 16 adet sera parseli ve 7 adet sanayi parseli bulunmaktadır. TDİOSB alanımızda İdari ve Sosyal Hizmet parseli, Teknik Alt Yapı Alanı, Tır Parkı ve Eğitim Alanı bulunmaktadır.

Edremit TDİOSB içinde tüm parsellerin başına Yol, Sera Isıtma Hattı, Atıksu,  İçme, Sulama ve Kullanma Suyu, Yağmur Suyu Drenaj Hattı, Doğalgaz,  Elektrik ve Telekom bağlantısı getirilecek ve yatırımcıya hazır olarak teslim edilecektir. Tüm parsellerde ısıtma doğalgaz ile sağlanacak olup TDİOSB alanımızı da içine alan Edremit TDİOSB adına 695.64 hektar büyüklüğünde jeotermal kaynak arama ruhsatımızda bulunmaktadır.

Tüm alt yapı çalışmaları Bölge Müdürlüğümüz tarafımızdan yapılacağından parseller için ön talep çağrısına çıkılmıştır. Bu kapsamda; TDİOSB alanında en küçük sera parseli 25.000 m2 olup; en büyük sera parseli ise 35.207 m2 dir. En küçük sanayi parseli 4.600 m2 olup; en büyük sanayi parseli ise 4.916 mdir. Sera parsellerinin m2  fiyatı 2021 yılı için 170,00.-TL, sanayi parsellerinin m2 fiyatı  230,00.-TL olarak belirlenmiştir.  Ekte yerleşim planı ve listesini sunduğumuz parsellerden ön talepte istediğiniz parsel numarasını ve mbüyüklüğünü talep edip yine ekte sunmuş olduğumuz başvuru taahhütname formlarını doldurarak talebinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Ekte bilgilendirme sunumu ile yatırımcı talep formları yer almaktadır. Talepler vergi yükümlülüğü bulunan şahıs veya şirket adına olabilmektedir. Gerçek kişi başvurularınızda vergi levhası ve imza beyannamesi, Şirket olduğu takdirde imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi fotokopilerini ön talep başvuru formunun ekine koyarak elden veya posta ile teslim edilebilecektir.

 

        Başvurularınız için ön talep başvuru ücreti sera parselleri için 500.-TL, sanayi parselleri için 250.-TL olup;  ön talep başvuru ücretleri;

        * TR30 0001 5001 5800 7309 0169 14  IBAN numaralı Vakıfbank Edremit Şubesi hesabına,

        * Açıklama kısmına parsel numarası belirterek yatırılacaktır.

        Başvurularınız için nihai son başvuru tarihi  01 Haziran 2021 olup yeniden talep toplama ilanına çıkılmayacaktır.

        Sorularınız için aşağıdaki iletişim bilgilerinden tarafımıza ulaşabilirsiniz.

        Saygılarımızla,

     Başvuru Formları ve Bilgilendirme Formu;

  1. Üretici Parseli Başvuru Formu (Sera Parseli) TIKLAYINIZ 
  2. Sanayi Parseli Başvuru Formu TIKLAYINIZ 
  3. Bilgilendirme Sunumu TIKLAYINIZ 
  4. Genel Yerleşim Planı TIKLAYINIZ 

 

İRTİBAT NUMARALARI

EDTİOSB Çalışma Ofisi  0266 374 35 00

Adres: Soğanyemez Mah. Yılmaz Akpınar Bulvarı No:14 Kat:5 Edremit/BALIKESİR

 

İlgili Kişi: Emre KIDANLI

Cep Tel : 0533 169 31 48

İlgili Kişi: Utku YILMAZ

Cep Tel : 0555 269 94 14

Bafra Sera OSB alt yapı ihale sözleşmesi imzalandı

Bafra Sera OSB alt yapı ihale sözleşmesi imzalandı Tarımsal üretimine önemli katkılar sağlayacağı değerlendirilen Bafra Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin (Sera OSB) Altyapı İhale Sözleşmesi Bafra Kaymakamlığı’nda Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın katımıyla gerçekleştirildi.

Tarımsal üretimine önemli katkılar sağlayacağı değerlendirilen Bafra Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin (Sera OSB) Altyapı İhale Sözleşmesi Bafra Kaymakamlığı’nda Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın katımıyla gerçekleştirildi.

Bafra Sera OSB’nin Altyapı İhale Sözleşmesi’nin imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Dağlı, “Samsun, Bafra ve Çarşamba Ovalarıyla bir tarım kentidir. Samsun’umuzun bu önemli avantajını kullanmak ve ilimizi tarım noktasında daha ileri bir düzeye taşımak konusunda Bafra Sera OSB, ilimiz için çok büyük bir kazanç olacaktır. Bu anlamda Altyapı İhale Sözleşmesi’nin imzalanmasıyla önemli bir adım daha atılmış bulunmaktadır. Bin 194 metre alana sahip Bafra Sera OSB, toplam 30 sera parseli olacak şekilde düzenlenmiştir. Bafra Sera OSB’de yatırımcıların fide ve süs bitkileri yetiştiriciliği, ıslah çalışmaları ve ihracata yönelik sebze yetiştiriciliği yapmaları planlanmaktadır. Ayrıca OSB içerisinde sanayi parsellerine de yer verilmiş olup bu parsellerde paketleme tesisi, soğuk hava depoları, sebze ve meyve kurutma tesisleri ile salça ve turşu fabrikası gibi işletmelerin yer alması düşünülmektedir. Yatırımcılarımız ile yaptığımız ön talep araştırmasında yatırımcılarımızın buraya yatırım yapmak için oldukça istekli olduklarını gördük ve bu doğrultuda çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz” dedi.Bafra Sera OSB’nin ihracat anlamında pazara olan yakınlığından bahsederek OSB’nin lojistik anlamında önemli bir konumda olduğunu ve böylelikle yatırımcılara çok büyük avantajlar sunacağını ifade eden Vali Dağlı, “Yatırımcılarımız, Bafra Sera OSB’de yapacakları üst yapı yatırımlarında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na başvuru yaparak IPARD Hibe Programlarından faydalanabilirler. IPARD programlarında sera yatırımları, fide yetiştiriciliği, süs bitkileri ve endüstriyel tarım yatırımları için 2020 yılında ilimizin hibe oranı yüzde 55-65 aralığındadır. Yine Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile seracılık yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamına alınmış. Asgari 5 milyon TL tutarındaki 25 dekar ve üzeri yurt içinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi ihtiva eden) sera yatırımlarına 5.bölge teşviki verilmektedir. Bu durumda faiz desteği ya da sübvansiyonlu kredi desteği, vergi muafiyeti, SGK muafiyeti, işveren prim muafiyeti, KDV muafiyeti, gümrük muafiyeti, damga vergisi ve belediye imar harçlar muafiyeti, 5 yıllık emlak vergisi muafiyeti gibi destekler yatırımcılara sunulmaktadır. Bafra Sera OSB, bölgede yatırım yapmayı planlayan yatırımcılarımıza sağladığı avantajlar ile bölgemizi seracılıkta önemli bir konuma getirecek, seralarda yapılacak nitelikli ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimi ile birlikte ihracatın artırılması ve ilave iş olanakları anlamında ilçemiz, ilimiz ve ülkemiz ekonomisine ciddi katkı sağlayacağı kanaatindeyim” diye konuştu.

 

Kaynak: https://www.haberler.com/bafra-sera-osb-alt-yapi-ihale-sozlesmesi-imzalandi-14012313-haberi/

Dikili Tarıma Dayalı Sera İhtisas OSB Parsel Tahsislerine Başladı

Ege Bölgesi’nde yapılan yaş meyve sebze üretimini yıllık 80 bin ton arttıracak, 3 bin 500 kişilik istihdam sağlayacak, yenilenebilir jeotermal enerjiyle üretim yapacak Türkiye’nin en büyük tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yatırımcıları bekliyor. 

Tüm enerjisini kendi bünyesinde sağlayan yenilenebilir Yeşil bir OSB çalışması olan Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Avrupa ve Türkiye’nin en büyük topraksız, tam otomasyonlu, ısıtma için yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan modern sera ve tarımsal sanayi kümelenmesi olacak. Atık su tesisiyle su yönetimi sağlanacak. Tüm atıklar değerlendirilecek.

Ege İhracatçı Birlikleri üyelerine Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin tanıtımı yapıldı.

Uçak; “Dikili TDİOSB’de 3.500 kişi istihdam edilecek”

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Dikili TDİOSB’yi çok önemsediklerini, potansiyeline inandıklarını kaydetti.

Dikili TDİOSB’nin çok hızlı ilerlediği bilgisini veren Uçak, “Proje yatırımcısı ile buluştu ve parsel satışları başladı. Yatırımcılar sera parseli ve sanayi parseli olarak yatırımlarını yapabilecekler. Proje kapsamında 80 bin ton yaş meyve sebze üretimi planlanmaktadır. Bu projenin ülkemizdeki meyve çeşitliliği ve kalitesine olumlu katkıları olacağına inanıyorum. 2020 yılında 1 milyar 40 milyon dolarlık kısmı taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri olmak üzere 5 milyar 100 milyon dolarlık tarım ürünleri ihracat rakamına ulaştık. Dikili TDİOSB ve sonraki süreçte bölgemizde kurulacak tarım organize sanayi bölgeleriyle tarım ürünleri ihracatımızı 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Celep: “Zor günlerden üreterek çıkacağız”

Organize sanayi bölgelerine yatırım algısının Türkiye’de tarım sektörlerinde yeni yeni geliştiği bilgisini paylaşan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep ise; “Yatırımcı olarak, ihracatçı olarak zor günlerden geçiyoruz ama şu gerçeği çok iyi biliyoruz üretmek zorundayız, ürettiğimiz sürece ekonomimiz güçlenecek. Bu zorlukta bize destek veren Tarım ve Orman Bakanlığı’na teşekkür ediyoruz. Tarıma dayalı üretim yapan firmalarımızı Dikili TDİOSB’ye yatırım yapmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci ise; Dikili TDİOSB’nin çok iyi altyapıya sahip, yer seçimi çok doğru bir proje olduğunu, Ege Bölgesi’nin tarımsal üretim ve ihracatına ivme kazandıracağına inandığını dile getirdi.

Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Dr. Hitay Baran, 7 Kasım 2020 tarihinde tüzel kişilik kazandıklarını, Dikili TDİOSB’nin süreçlerinin çok hızlı ilerlediğini, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin kaliteli katma değerli üretimi sağlamak ve tarım sanayi entegrasyonunu sağlamayı hedeflediğini kaydetti.

İzmir’in kuzeyi yatırımcı için cazibe merkezi olacak

İzmir’in kuzeyinde Dikili TDİOSB dışında; Bergama Organize Sanayi Bölgesi ve ESBAŞ’ın kuracağı Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nin yer aldığını hatırlatan Baran, “İzmir – İstanbul çevreyolunun yapılmış olması, Çanakkale Boğaz Köprüsü’nün yapımının devam ediyor olması, Dikili Limanına 7 km, Çandarlı Limanı’na 25 km ve Alsancak Limanına 110 km mesafede oluşumuz, Proje alanı ve çevresinde Agrobay, YDA Tarım, Vegevital, Kuzey Farm, Mübay ve Sedir gibi yüksek teknolojik sera firmalarının bulunması İzmir’in kuzeyini cazibe merkezi haline getiriyor. Tarım sektöründeki firmalarımızı jeotermal enerjiyle üretim olanağı sağlayan Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ne yatırım yapmaya davet ediyoruz. Sera adaları ve sanayi adalarına yatırım planlanıyor. 83 sanayi parselimizin 15 tanesini sattık, 2021 yılı sonuna kadar yüzde 50 parselimizi satmayı hedefliyoruz” dedi.

Dikili TDİOSB Proje Danışmanı Fatih Üçgün’de yaptığı sunumda, Dikili TDİOSB’nin sağladığı avantajlar hakkında bilgi verdi.

Üretimde yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanılacak

“Jeotermal enerji kaynakları, tam otomasyonlu merkezi ısıtma sistemiyle en verimli şekilde kullanılacak” diyen Üçgün, “Üretim ve reenjeksiyon kuyuları ile tamamen kapalı devrede tekniğine uygun jeotermal üretim yapılacak. Bölgedeki tüm jeotermal kaynakların tek merkezden yönetimiyle jeotermal kaynağın yenilenebilir özelliği korunacaktır. Güneş enerji panelleri kurulacak. Kullandığımız enerjinin yüzde 100’ünü kendimiz yenilenebilir enerjiden sağlayacağız. Yatırımcılar, 5. Bölge teşviklerinden yararlanabilecek” dedi.

Atık yönetim alanı

Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin yönetimi tek bir elden yapılacak. Ortak kullanım alanı olarak bölge büyüklüğünün yüzde 8’ini oluşturan alanda; idari, sosyal ve teknik altyapı alanlarıyla arıtma tesisi alanı ve aktif yeşil alanlar ve yollar planlanmıştır. Bölgede üretilen ürünlerin tasnif edilerek paketlenmesi, işlenmesi, ve depolanması için yüzde 9,6’lık bir alan, sanayi alanı olarak ayrılmıştır. Bölgede sera adaları, sanayi adaları, eğitim ve araştırma alanı, idari ve sosyal tesis alanı, park alanı, atık yönetim alanı olacak.

İzmir’de geniş katılımla kurulan ilk OSB olan Dikili TDİOSB ortak iş yapma kültürünün en güzel örneklerinden biri. Dikili TDİOSB’nin kurucu ortakları arasında İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Bergama Ticaret Odası, İzmir Valiliği ve Dikili Belediyesi yer alıyor.

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projeleri ve Sektörel Konular Toplantısı Düzenlendi

İzmir Ticaret Odası ev sahipliğinde İzmir’de “Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projeleri ve Sektörel Konular” konulu toplantı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, İzmir’de iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) meclis salonunda düzenlenen “Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projeleri ve Sektörel Konular” adlı toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli, Türkiye’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-18) salgını sürecinde başarılı bir sınav verdiğini söyledi.

Salgın sürecinde 100’ün üzerinde tedbir aldıklarını anlatan Pakdemirli, bunların sadece marketlerle sınırlı olmadığını, tüm üretim hattını kapsadığını kaydetti.

Salgının devam ettiğine işaret eden Pakdemirli, “Şu anda da bir belirsizlik mevcut ama iyi senaryolar bize mart ve nisandan sonra biraz daha rahatlama olacağını gösteriyor. Biz tabi her zaman kötünün en kötüsüne göre hesap yapıyoruz. İyi çıktığı zaman seviniyoruz. Salgın sonrası yeni normallere geçilecek bir dünya olacak. O nedenle gıdanın güvenliği son derece önemli.” diye konuştu.

Türkiye’nin tarımda “net ihracatçı” bir ülke olduğunu aktaran Pakdemirli, son yıllarda Bakanlık olarak üreticilere önemli destekler verdiklerini dile getirdi.

Bu yıl 24 milyar lira destekleme yapacaklarına değinen Pakdemirli, “Tarımsal Gayri Safi Milli Hasılamız neredeyse 280 milyar liraya vardı. Bu yıl da bu konuda önemli bir rekor kıracağımızı söyleyebilirim.” diye konuştu.

Türkiye Çok Dinamik Bir Ülke

Hayvansal ürünler ihracatında Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını hatırlatan Pakdemirli, orman varlığında da 46. sıradan 27. sıraya gelindiğini vurguladı.

Kırsal kalkınmaya da önem verdiklerinin altını çizen Pakdemirli, son 2,5 yılda bu alanda hazırlanan 35 bin projeye 3,3 milyar lira destek verdiklerini, 104 bin yeni istihdama katkı sağladıklarını söyledi.

Bakan Pakdemirli, İzmir’in tarımsal ihracatta ikinci sırada yer aldığını hatırlattı.

Sebze üretiminin yüzde 6’sının, meyve üretiminin de yüzde 3’ünün İzmir’den yapıldığına değinen Pakdemirli, son 18 yılda kentteki üreticilere 17 milyar liranın üzerinde destek verdiklerini söyledi.

İzmir’e, tarıma dayalı organize sanayi bölgesi yapımı konusunda söz verdiklerini anımsatan Pakdemirli, “Bunlarla ilgili de özellikle 2021 yılında hızlı bir şeklide netice almak için ticaret odamızla bizim kurumlarımız gayret sarf ediyor. Türkiye, tarım ve ormanda lider olma yolunda ilerliyor. Türkiye son 18 yılda prangalarını kırdı. Bugün sıçrama ve fark atma zamanı. Zaman zaman problemler yaşayabiliriz ama genel perspektife baktığımız zaman önemli bir sıkıntı yok. Türkiye çok dinamik bir ülke. Potansiyelimiz çok yüksek. ” değerlendirmesinde bulundu.