Kategori arşivi Tdiosb

Tarıma Dayalı Çiçekçilik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

Ülkemizde ve Dünyada her geçen gün çiçek sektörüne olan ilgili artmakla beraber çiçek sektöründeki üreticiler yatırım yeri konusunda sıkıntı çekmektedir. Üreticilerin büyük çoğunluğu alt yapısı olmayan kiralık arazilerde üretim yapmaya çalışmaktadır. Bundan dolayı üreticiler mülkiyet sorunu çözülmüş ve alt yapısı hazırlanmış TDİOSB’lerde üretim yapmak istemektedir.

Ülkemizde bugüne kadar 3 şehrimizde çiçek sektörüne yönelik TDİOSB kurulmuştur. Bunlar, Yalova Tarıma Dayalı İhtisas Çiçekçilik OSB, Edremit Tarıma Dayalı Süs Bitkileri İhtisas OSB ve İzmir Bayındır Tarıma Dayalı Çiçekçilik İhtisas OSB’dir.

Projelerin büyüklükleri;

Yalova Tarıma Dayalı Çiçekçilik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi;  1030 dekar

Edremit Tarıma Dayalı Süs Bitkileri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi; 640 Dekar ve 16 Parsel

Bayındır  Tarıma Dayalı Çiçekçilik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi; 890 dekar ve 37 Parsel

Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri

Jeotermal enerji kaynakları elektrik üretiminden başlayıp balık çiftliklerine kadar ki süreçlerde entegre bir şekilde kullanım imkanı vermektedir.

Devamını oku

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (TDİOSB)

Bitkisel ve Hayvansal üretimin ve bunlara dayalı sanayinin Desteklenmesi, Geliştirilmesi, Ürünlerin Paketlenmesi, İşlenmesi ve Muhafaza edilmesi, Rekabet edebilirliğini artırıcı nitelikte sürdürülebilir, uygun ve kaliteli hammaddenin temini, Tarım-Sanayi entegrasyonunun geliştirilmesi sağlar.

 

 

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Hayvansal üretim veya bitkisel üretim ile birlikte sanayisinin oluşturulmasına yönelik projeleri kapsamaktadır.  Hayvansal üretim ve Bitkisel üretim olmak üzere iki temel sektörü kapsamaktadır.

Hayvansal Üretim TDİOSB;

Bu TDİOSB’ler de Süt Sığırcılığı, Besi Sığırcılığı, Su ürünleri yetiştiriciliği, Koyun ve Keçi yetiştiriciliği ve Manda yetiştiriciliği gibi konularda kurulabilir.

Hayvansal üretim konularında TDİOSB’ler kurulmadan önce detaylı fizibilite çalışmaları yapılarak uygun alan ve sektörlerin tespiti gerekmektedir.

 

Bitkisel Üretim TDİOSB;

Bu TDİOSB’ler de Jeotermal kaynakla ısıtmalı Modern seralar, ısıtmasız seralar ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları ile ısı enerjisi sağlanabilecek seralar kurulabilmektedir.

Ayrıca Meyvecilik, Fide-Fidancılık, Çiçekçilik ve Tohumculuk konularında TDİOSB’ler kurulabilmektedir. Bitkisel üretim TDİOSB’lerde de  TDİOSB’ler kurulmadan önce detaylı fizibilite çalışmaları yapılarak uygun alan ve sektörlerin tespiti gerekmektedir.