Aydın Kadıköy Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Sanayi Bölgesi


Yer Categories: SERA TDİOSB TDİOSBYer Tags: Aydın Jeotermal Sera Tdiosb

Loading...