Tag: Aydın Jeotermal Sera Tdiosb

Aydın Kadıköy Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Sanayi Bölgesi